Joukkueen tilastot


M6D-06-SS
PelaajaOMSPJ
Kuronen Ville121210224
Reunanen Jussi11134170
Harviainen Niko8710170
Kosunen Juha 18611170
Lehtovirta Jani-Kalle18610168
Koskinen Kristian 1878154
Aska Mikko 6101112
Vuorinen Antti146396
Kauranen Hannu 114590
Hakala Henri 95382
Partanen Pasi 181670
Käppi Mika183368
Nylander Henri123362
Peltoniemi Jouni65052
Vesanen Aarne163034
Lehtinen Joni 62132
Suoranta Tarmo 160334
Pitkänen Toni120220
Tenhunen Oskari81012
Sipilä Atte150110

Yhteensä
PelaajaOMSPJ
Kuronen Ville121210224
Reunanen Jussi11134170
Harviainen Niko8710170
Kosunen Juha 18611170
Lehtovirta Jani-Kalle18610168
Koskinen Kristian 1878154
Aska Mikko 6101112
Vuorinen Antti146396
Kauranen Hannu 114590
Hakala Henri 95382
Partanen Pasi 181670
Käppi Mika183368
Nylander Henri123362
Peltoniemi Jouni65052
Vesanen Aarne163034
Lehtinen Joni 62132
Suoranta Tarmo 160334
Pitkänen Toni120220
Tenhunen Oskari81012
Sipilä Atte150110